Korning By

Aktivitetskalender

Fredsbovænget – salg af byggegrunde 2017.

Måske har du bemærket, at der den sidste måned har været ekstraordinær aktivitet på Fredsbovænget. Årsagen er, at der i januar måned blev indgået en såkaldt trepartsaftale om markedsføring og salg byggegrunde mellem følgende aktører:

Ejendomsmæglerfirmaet Home, Hedensted.

Hedensted kommune.

Lokalrådet - på Korningborgernes vegne.

For salg af de 7 byggegrunde på Fredsbovænget og den ene storparcel på Korning Gammelby er der aftalt en arbejdsfordeling mellem de tre aktører.

Ejendomsmæglerfirmaet Home har ansvaret for markedsføringen og salget. Byggegrundene bliver hver især oprettet som et salgsobjekt og vil blive annonceret på henholdsvis Homes hjemmeside, Boligportalen og Hedensted kommunes hjemmeside. På landsplan har Home en portal, hvor salget af byggegrunde i Korning også vil blive annonceret.

Home har et samarbejde med typehusfirmaet Milton. Dette typehusfirma lægger en skitse af et hus ind på en af byggegrundene, således at potentielle købere kan forestille sig, hvordan en bebygget grund kommer til at se ud, og samtidig vises et budget med en samlet pris for hus og grund.

Kommunens ansvar er, at få byggegrundene matrikuleret, og i samarbejde med Home at opstille salgsskilte ved Korningvej. Endvidere at fjerne det misvisende skilt på Fredsbovænget.

Lokalråds/korningborgernes ansvar er at slå græsset og holde området rent og ryddeligt, således at det henover sommeren ser attraktivt ud.

Opgaven er endvidere at vise interesserede byggegrundene og fortælle om skolen og aktiviteter i Korning.

Det betyder, at der skal være kontaktpersoner – ambassadører – som Home kan henvise potentielle købere til.

Følgende har påtaget sig jobbet som kontaktpersoner/ambassadører:

Kirsten Skipper, Linda Vestergaard Nielsen, Sisse og Christian Carlsen, Lotte Qwist og Martin Therkelsen, Fridtjof Stidsen, Ole Østergaard, Bente Pedersen, Ulla Roos og Martin Fritzner.

Korning Lokalråd håber, at alle i Korning vil deltage i processen ved at fortælle alle interesserede den gode historie om det at bo i Korning.

Vigtigt! For at skabe så meget ”blikfang” som muligt opfordres alle til at sende billeder og videosekvenser maks. 15 sek. til Home på mailadressen: gron@home.dk. Videosekvenser og naturfoto såvel som spændende/sjove foto, der viser Korning som en levende landsby. Det kan også være smukke naturbilleder, som f.eks rimfrost i et træ mm.

Gå ind og like på www.home.dk, således, at vi får brandet vores by maksimalt.

Start med fastelavn. Lav f.eks. en kort videofrekvens af udklædte børn ved tøndeslagningen søndag, og hvis der kommer børn rundt søndag eller fastelavns mandag.

Hos Home vil ejendomsmægler Heidi Merete Grøn (mail: gron@home.dk) vælge blandt de modtagne fotos og videofrekvenser og lægge disse ind på Homes facebook.

Med venlig hilsen og med håb om at salgsprocessen giver resultat – Lokalrådet.

NB!

Billeder af byggegrundene med priser mv. er allerede at finde på Homes hjemmeside.

Hedensted kommune er begyndt at matrikulere grundene.