Borgerforeningen

Sådan arbejder bestyrelsen i

Korning Borgerforening

 

Bestyrelsen:

Bestyrelsen i Korning Borgerforening består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, suppleanter for 1 år.

 

I borgerforeningen er der 4 tillidsposter.

 

Formand, næstformand, sekretær og kasserer.

 

Formanden og sekretæren har et tæt samarbejde omkring indkaldelse til bestyrelsesmøder, kontakt til kommune og andre foreninger.

 

Næstformanden samarbejder med formanden og træder i dennes sted, hvis det er nødvendigt.

 

Sekretæren står desuden for referat af bestyrelsesmøder, udarbejdelse af løbesedler til forskellige arrangementer.

 

 

Kassereren føres kassebog og aflægger regnskab på generalforsamlingen. Regnskabet revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer.
Kassereren står for indkøb.

 

De øvrige bestyrelsesmedlemmer støtter og aflaster hvor det er nødvendigt.

 

Faste arrangementer:

 

Generalforsamling i samarbejde med lokalrådet.

Fastelavn

Børnedisco  forår

Dilettant hvert andet år, næste gang marts 2015

Byfest i samarbejde med Korning IF, og KorningIF’s venner.

Skt. Hans i samarbejde med Indre Mission.

Børnedisco efterår

Vælgermøde i forbindelse med kommunalvalget, næste gang 2017

Juletræ.

 

Vi holder som regel bestyrelsesmøde i forbindelse med hvert arrangement. Det foregår på skift hjemme hos bestyrelsesmedlemmerne, der serveres øl/vand, kaffe/te og lidt brød/kage.


Møderne er som regel fra 19:00 til 21:30

 

I forbindelse med hvert arrangement er der opstilling, afvikling og oprydning. Der er stor forskel på arbejdsbyrden ved de forskellige arrangementer.

 

Ved arrangementer på skolen er det som regel 1-1½ time før og ½ timer efter.

 

I forbindelse med Byfesten, har vi 2 bestyrelsesmedlemmer med i byfestudvalget. Det er byfestudvalget der står for den overordnede planlægning af Byfesten. Borgerforeningen har det fulde ansvar for gåturen i skoven. Her er der en del arbejde med at sætte borde og stole op. Resten af byfesten giver vi en hånd med hvor der er behov. Teltopsætning, afvikling af arrangementer, pasning af boder, oprydning.