Lokalrådet

Foreningens formål er at

  • Arbejde for landsbyens sammenhold, identitet og trivsel.
  • Være paraplyorganisation for foreninger, erhverv og institutioner.
  • Repræsentere området i forhold til kommunen og anden myndighed, samt at være høringspart i forbindelse med offentlige planer og aktiviteter.
  • Detage i kommunale arbejdsgrupper og ad-hoc udvalg.
  • Udgøre kontaktleddet til de andre landsbyer i Hedensted kommune, samt at repræsentere Korning i det Fælles Landdistriktsråd i kommunen.
  • Assistere eller henvise til relevant hjælp til lokale aktiviteter af betydning for landsbyen.
  • Være ansvarlig for forvaltning af fællesmidler, der er overdraget til Korning Lokalråd.

 

Bestyrelse

Korning Lokalråd ledes af en bestyrelse på 5 personer, heraf vælges de 4 personer på Lokalrådets årlige generalforsamling, idet bestyrelsens ene medlem (født medlem) udpeges af Korning borgerforening og repræsenterer denne forening i Lokalrådets bestyrelse.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer, fastsætter selv sin forretningsorden og kan indbyde gæster til sine møder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dets medlemmemr er til stede.

Lokalrådet tegnes af formanden, for tiden Fridtjof Stidsen, som kan træffes på telefon 2818 1592