I forlængelse af skrivelsen ”Orientering om muligheden for tilslutning til Løsning Fjernvarme”, som blev husstandsomdelt for få måneder siden, har vi nu modtaget notatet ”Forundersøgelser for udvidelse til Korning” udarbejdet af varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma DFP til Løsning Fjernvarme. 

For at komme videre i processen indkalder vi hermed til orienteringsmøde på Korning Skole, Korningvej 70, onsdag den 31. maj 2023 kl. 19 

Løsning Fjernvarme v/ driftsleder Esben Iversen og bogholder Heidi Berg vil orientere om økonomi, etablering af fjernvarme i Korning og tilmelding.                                                                                        

Vi forventer, at endelig og bindende tilmelding skal ske senest 3 uger efter dette møde. 

 

Med venlig hilsen 

Fridtjof Stidsen, Korning Gammelby 35  –  75673551                                                                         

Bjarne Madsen, Søndervangen 16  –  28444727                                                                                

Thomas Jørgensen, Nørrevænget 3  –  40777141                                                                                   

Hans Hermansen, Oluf Lerches Vej 18  –  53642553