Korning Idrætsforenings Venner

Korning Idrætsforenings Venner blev etableret i 1976. Som navnet siger er vi en økonomisk støtteforening til Korning Idrætsforening. Vi er nok byens mindste forening, idet vi ikke har betalende medlemmer. Aktivitetsniveauet i foreningen er ikke specielt stort. Vore primære aktiviteter består i, at vi sammen med KIF deltager i 5 årlige avisindsamlinger samt at vi sammen med Korning Borgerforening og KIF står som medarrangør af den årlige byfest.

Ud over at støtte KIF kan vi også efter bestyrelsens skøn støtte andre arrangementer i byen. Vort slogan er: ”vi deltager kun i arrangementer, der giver overskud”.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og generalforsamling holdes hvert år i februar måned.