Korning Lokalhistorisk Forening

Korning Lokalhistoriske Forening har som formål at skabe interesse for Kornings sogns historie ved at samle emner samt udstille disse.

Vi laver forskellige arrangementer, så som åbent-hus dage, udflugter m.m.

Som medlemmer kan optages alle interesserede.

Der betales et årligt kontingent, kr. 100- pr. husstand.

Lokalhistorisk Forening indsamler alt, der har med Kornings historie at gøre. F.eks. billeder, breve, dokumenter, protokoller og lydoptagelser.

Foreningen registrerer arkivets samlinger i Danske Arkivers database og kan ses på Arkiv.dk

Vi kan også  ses på Facebook siden Korning Lokalhistoriske Forening