Korning Musikforening

Korning Musikforening blev stiftet i 2019 på baggrund af ønsket om muligheden for musikundervisning efter skoletid på Korning skole. Foreningen har ansat musiker Johnnie Bjørklund til at undervise i ukulele, guitar og trommer. Tilmelding og betaling foregår direkte til Johnnie via hans hjemmeside www.denlokalemusikskole.dk, mens foreningen står for at søge om lån af lokaler på skolen. Det er ønsket at der på sigt vil blive mulighed for undervisning af alle der ønsker det, voksne som børn.