Korning Skole, USFO og Børnehave

Velkommen til en af landets mindste fastlandsskoler, hvor trivsel og nærvær er i højsædet!

Korning Skole er en kommunal skole i Hedensted Kommune med 5 klassetrin fra 0. klasse til og med 4. klasse. Børnehaven er i de samme bygninger og såvel børn som voksne kender således hinanden og stedet godt. Hedensted kommune består af mange små lokalsamfund, hvilket byrådet anerkender og værner om. Således har Hedensted kommune siden folkeskolereformen i 2008, som en af de eneste kommuner i landet, bevidst valgt at fastholde antallet af skoler. Korning Skole er derfor langt fra lukningstruet, som mange måske tænker grundet størrelsen, men tværtimod et vigtigt og værdsat pulserende hjerte midt i et aktivt lokalsamfund.

Børnehavens integrerede del af huset, samt den begrænsede størrelse på skolen, giver mulighed for en god skolestart i velkendte rammer og betyder en tryg hverdag for de yngste skolebørn. De små hold i undervisningen, som kan deles forskelligt op alt efter fag, niveau og emne, giver unikke muligheder for at tilpasse undervisningen til det enkelte barn. Der kan støttes, hvor der er behov, men så sandelig også udfordres fagligt! Vi lægger vægt på, at det enkelte barn udvikler sig så meget fagligt, som det overhovedet kan, og samtidig rejser fra Korning Skole med rygsækken fyldt med nysgerrighed og teknikker til at tilegne sig viden og kunnen – klar til at lære mere videre i livet! Forskellig holddeling i forskellige fag gør, at børnene kender hinanden rigtigt godt på tværs af årgangene og leger sammen uafhængigt af alder.

Personalet i børnehave, skole og SFO er delvist fælles, og der er en høj grad af samarbejde på tværs. Dette giver stor fleksibilitet i forhold til aktiviteter i undervisning og fritid, hvor de voksne, der særligt brænder for aktiviteten og kan bidrage til den, deltager uanset alder på børnene, den er rettet imod. Det hænder også, at vi ”låner” tid af hinanden, både imellem fagene i skolen og på tværs af skole/SFO, så en aktivitet kan tage den tid, den kræver. Samtidig er brug af vikarer udefra ukendt i skoledelen. Nogle gange kræver det en ændring af hold-deling af børnene på dagen, når en lærer er fraværende, eller vi rykker rundt på skemaet, men vi lykkes altid med at undervise alle børnene meningsfuldt og indenfor de temaer, de aktuelt arbejder med.

Vi prioriterer udeliv højt!
Børnehave, skole og SFO bruger den store have, ligesom vi tager ud i lokalområdet til shelterpladsen, naturstien, skov, vandhuller, eng, gadekæret, på bondegårdsbesøg eller hvad der nu passer til undervisningens tema. Ofte er vi afsted for at se på fugle, plukke bær, undersøge åen for dyreliv og miljøtilstand eller samle materialer til dekorationer. Flere år i træk har børnene fra 2., 3. og 4. klasse arbejdet på deres egen stenalderboplads på et stykke jord hos en af byens familier. Lokale landmænd har stillet jord til rådighed langs kanten af et par marker, hvor en gruppe forældre har anlagt en cykelsti, så der kan cykles udenom landsbyens mest befærdede vej. Fra skolealderen cykler børnene ofte sammen med en lærer hertil og har udeskole i flere forskellige fag på tværs. Både børnehave, skole og SFO nyder godt af og udnytter lokalområdets muligheder og velvilje til at bakke op om stedet.

Efter en tryg start i Korning har børnene mod på at fortsætte på Løsning skole i 5. klasse. Skolebussen kører fra Korning Skole og har desuden en rute rundt om byen til de elever, der bor udenfor landsbyen. Den røde tråd og de bløde overgange starter ikke først ved børnehaven, men går helt tilbage til byens dagplejere, som har et godt samarbejde med børnehaven og har deres faste gang på stedet mindst én gang om ugen.

Ønsker du nærvær, små enheder og fokus på trivsel er du kommet til rette sted!