Korning Vandværk

Korning Vandværk er et andelsselskab, som ejes af værkets andelshavere.
Vandværkets formål er – i overensstemmelse med den til en hver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ – at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde, med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulig driftsbidrag

Vandværket drives af en valgt bestyrelse
Bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, vælges på den årlige generalforsamling, der afholdes hvert år, inden udgangen af marts måned.

Man kan blive andelshaver hvis –
1)  man har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejere ved overtagelsen var medlem af selskabet.
2) man udfylder en Optagelseserklæring, som skal godkendes af bestyrelsen.
samt
betaler tilslutningsafgiften, som består af 3 dele
1. Indskud for andel i vandværket og øvrige hovedanlæg.
2. Anlægsbidrag til den pågældende forsyningsledning.
3. Stikledningsbidrag.