Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling.
Formålet med udpegningen af kulturmiljøer i Hedensted Kommune er:
• At de kulturhistoriske særpræg, helheder og sammenhænge bevares.
• At en øget bevidsthed om forfædres liv og levemåder vil styrke borgernes interesse for kommunen og gøre kommunen mere tiltrækkende at besøge og bosætte sig i.
• At borgere og turister har mulighed for at opleve kulturmiljøerne og få fortalt de mange interessante historier, der knytter sig til dem.
Kulturmiljøsager vurderes bl.a. i forbindelse med byggeansøgning eller landzoneansøgning, samt i skovrejsnings- og naturgenopretningsprojekter.

Her i området har vi 3 steder der er udpeget som kulturmiljøer: Korning, Klaks Mølle og Merringgård/Ussinggård.