Korning Lokalråd

Lokalrådet skal arbejde for landsbyens sammenhold, identitet og trivsel for at nævne første “pind” i foreningens formål. Store og fine ord tænker du måske. Hvad arbejder vi med i praksis?

Lokalrådet står bag naturstiens tilblivelse. Ligeledes gadekærets istandsættelse. Disse og andre ting og områder kræver vedligeholdelse. Grupper (laug) i byen slår græs, holder ukrudt væk, tømmer skraldespande mv. forskellige steder i byen så det ser ordentlig ud. – Ligeledes arbejder vi også med nye tiltag.

Vi bliver ind imellem medinddraget og hørt fra kommunen. Det kan f.eks. være i forhold til byens udvikling og vedligeholdelse. – Vi er i aktiv dialog med kommunen så vi ikke bliver glemt. Det kan f.eks. være i forhold til fortorvenes vedligehold eller hvor vi syntes der mangler noget fortov.

Vi bliver inviteret til dialogmøder i kommunen. Det kan være i forhold til kommunens/landsbyernes udvikling. Ligeledes når Trafiksikkerhedsplanen  skal revideres.

Tag fat i os hvis:

  1. Du har en ide til forbedringer/nye tiltag. Vi hjælper gerne.
  2. Du syntes ting og områder trænger til bedre vedligehold.
  3. Du har overskud til at give en hånd med i arbejdet.

Flagallé

Er fra 2022 overtaget af Lokal rådet.

Betaling skal ske til Lokalrådets konto 9521 4556203199.

Skriv hvem, der indbetaler.

Kontakt for leje af flagalléen: Egon Christensen 23 82 72 01.

Pris for leje af flagallé i 2022:  300,- kr.

Pris for leje af flagallé ved begravelse i 2022:  350,- kr.