Vi kan så meget i Korning

Korning er en lille landsby med stor aktivitet. Vi har et rigt foreningsliv og mange muligheder trods byens størrelse. Kernen i byen er børnene. Vi har fantastiske, lokale dagplejere, som arbejder tæt sammen med børnehaven og skolen. Dette sikrer en rød tråd i børnenes liv og tryg opvækst. Børnehave og skole er små enheder med øje for det enkelte barn og ligger desuden på samme matrikel.

Der er stor fokus på bevægelse og udeliv.

Naturen er lige udenfor døren, og der er gode stisystemer til gå- og løbeture, ikke mindst naturstien ved åen. Sammenholdet er stort, hvilket ses ved flere årlige arrangementer. Her kan nævnes en hel uges byfest, fastelavnsfest, Sankt Hans, årlig markedsdag samt børnedisko. Aktuelt arbejdes der på at få bygget Korninghus, et moderne forsamlingshus med idræts- og mødefaciliteter. Byen ligger få minutter fra flere motorvejstilkørsler, hvilket gør beliggenheden attraktiv for pendlere.

Bliv en del af fællesskabet

Opbakningen til lokale arrangementer er stor, hvilket mærkes i det aktive foreningsliv med mange frivillige. Hvert år afholdes der byfest i hele uge 23, hvor byen står sammen om at skabe en uge fyldt med aktiviteter for såvel store som små. Her kan nævnes five-a-side stævne, børnedisko, banko, fælles gåtur i skoven, veteranbiltræf m.m. de mange foreninger arbejder tæt sammen og skaber en uge, der knytter bånd på kryds og tværs. Hvis man har lyst, kan man hurtigt blive en del af fællesskabet i Korning.

Find kontaktpersoner